The following conditions of sale are in Norwegian.

Vilkår for billettkjøp

Sist oppdatert:
28. september 2023

Tjenesteavgift

Alle priser er i norske kroner og inkluderer en tjenesteavgift. Tjenesteavgiften vil ikke bli refundert. Dette gjelder for, men er ikke begrenset til avlysning av arrangement.

Kjøp forutsetter at kunden godtar kjøpsbetingelsene i dette dokumentet.

Kjøpsbetingelser

Racedays er et mellomledd mellom arrangør og sluttbruker, og er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet, eller innhold.

Racedays selger billetter på vegne av mange ulike arrangører. Ved kjøp av billett inngår du to uavhengige avtaler: én avtale med arrangør om arrangementet og én avtale med Racedays om billettservice. Når du kjøper billetter gjennom Racedays, aksepterer du samtidig arrangørens egne vilkår. Ønsker du å lese arrangørens vilkår, kan arrangøren sende deg vilkårene på forespørsel.

Racedays er ansvarlig for alle transaksjoner relatert til nettsalg av billetter. Betalinger blir for tiden behandlet av Dintero (vilkår). Racedays godtar blant annet Visa, Mastercard, Vipps og faktura (Klarna) som betalingsmåter. Vi lagrer ikke sensitive kortdata.

For å betale med faktura må du angi ditt personnummer. Det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er at du er folkeregistret i Norge og er over 18 år. Faktura blir overdratt våre betalingsformidlere, og befriende betaling skal kun skje til disse. Standard betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso. For øvrig informasjon vises det til Klarna sine vilkår: https://www.klarna.com/no/vilkar/.

Arrangøren bestemmer prisen på billetten, i tillegg kommer det en tjenesteavgift. Tjenesteavgiften inkluderes i billettprisen eller er spesifisert separat. Det kan tilkomme ytterligere avgifter ved valg av betalingsmåte. Disse vil da være spesifisert på forhånd og må godkjennes av billettkjøperen for å kunne gjennomføre kjøpet.

Kjøpte billetter refunderes ikke, med mindre annet er spesifisert av arrangøren. Alle spørsmål om avlyst arrangement må rettes til arrangør. Angreretten gjelder ikke ved kjøp av billetter (jf. Angrerettloven §22m).

Kjøper er selv ansvarlig for egne billetter, kjøp av riktige billetter, og at billettene blir sendt til en gyldig e-postadresse og/eller mobilnummer. Ved å bruke vår tjeneste aksepterer du våre vilkår. Antall billetter er oppgitt på bestillingssiden og blir sjekket ved hver transaksjon. Ved misbruk vil forholdet anmeldes, og Racedays tar rettslige skritt for å få kompensasjon for eventuelt økonomisk tap eller skade. Oppbevar derfor billettene på et trygt sted, da kjøper holdes ansvarlig for misbruk.

Avlyste eller flyttede arrangementer

Arrangører forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte arrangementer. Ved avlyst arrangement refunderes billetten kun etter arrangørens vilkår i avtalen mellom arrangør og billettkjøper, men ikke senere enn 60 dager etter arrangements dato. Kostnader (herunder serviceavgifter) regulert i avtalen mellom Racedays og billettkjøper refunderes ikke ved avlyst arrangement.

Racedays forpliktelser og arrangørs forpliktelser overfor billettkjøperne i Kjøpsvilkårene, herunder også arrangørs ansvar for gjennomføring av arrangementet, inkludert billettkjøpers eventuelle rett til refundering og erstatning/prisavslag, bortfaller dersom arrangementet helt eller delvis rammes av en Force Majeure-situasjon før eller under arrangementet (med Force Majeure menes årsaker som er utenfor Racedays og/eller arrangørs kontroll som arrangøren eller Racedays rimeligvis ikke kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av, eksempelvis, og ikke uttømmende: krig, opptøyer, terrorisme, større sykdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.

Personopplysninger

Vi samler personopplysninger fra deg når du frivillig oppgir slik informasjon til Tjenesten(e), inkludert registeringssider innenfor Tjenesten(e) slik som når du kjøper billetter til et arrangement, kontakter oss med forespørsler, svarer på våre spørreundersøkelser eller bruker enkelte deler av Tjenesten(e).

Hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvordan vi behandler dem er beskrevet i vår personvernerklæring (engelsk).

Dersom en kjøper oppgir informasjon i sammenheng med registrering for et arrangement eller i annen sammenheng, vil Racedays kunne benytte seg av informasjonen i henhold til våre retningslinjer for personvern. I tillegg vil slik informasjon bli levert til Arrangøren av det respektive arrangementet.

Din bruk av tjenesten

Bruk av verktøy for å forstyrre våre nettsteder er forbudt. Racedays gir deg herved rett til å ha tilgang til og bruke tjenesten kun med formål å se igjennom, søke på, se på informasjon om, registrere deg til og interagere med et arrangement som er registrert på siden. Alle interaksjoner skal være i samsvar med tjenestevilkår og det som er tillatt i gjeldende lover og reguleringer. Det er ikke tillatt å reprodusere siden eller tjenesten, hverken i sin helhet eller delvis. Reversering, dekompilering eller andre metoder for å avdekke kildekode, struktur, rekkefølge, organisering eller andre deler av tjenesten er forbudt. Det er ikke tillatt å leie, videreselge eller distribuere tjenesten til tredjepart. Forsøk på forstyrrelse av tjenesten er ikke tillatt og vil bli anmeldt. Det er ikke tillatt å bruke tjenesten i bedragerisk hensikt eller til å formidle ulovlige tjenester, aktiviteter eller varer.

Betaling

Det er arrangøren sitt ansvar å kommunisere sine refunderingsregler til kjøpere. Racedays eller arrangør vil ta seg av selve refunderingen. Tjenesteavgiften og eventuelle ekstra avgifter vil ikke refunderes.

Refusjon av Innbetaling minus tjenesteavgiften vil skje innen ti (10) virkedager etter at Racedays får beskjed om å iverksette refusjon fra arrangør der Racedays skal foreta refusjonen på vegne av denne. Der arrangør selv foretar refusjonen vil arrangør selv opplyse om antall virkedager. Kjøper må selv sende en forespørsel om refundering til direkte til arrangør. All kommunikasjon eller tvister angående refundering skjer mellom arrangør og kjøper. Racedays er ikke ansvarlig for tilbakebetaling på noen måte annet enn det å utføre eventuell refundering på vegne av arrangør. Racedays er ikke ansvarlig for feil ved tilbakebetaling, eller mangel på tilbakebetaling i forbindelse med tjenesten. Racedays kan ikke under noen omstendigheter holdes økonomisk ansvarlig dersom arrangementet ikke blir avholdt, eller dersom arrangøren slås konkurs.

For å benytte deg av tjenesten som kjøper godtar du å oppgi sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon om deg selv som spurt av siden ved kjøp av billetter. Hvis du oppgir usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig informasjon eller Racedays har fornuftig grunn til å mistenke at informasjonen er usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig kan Racedays nekte deg å kjøpe billetter av Racedays for nå og i fremtiden.

Valg av lov

Denne Avtale er underlagt norsk rett. Dersom det er konflikter med vilkår i denne avtalen og norsk lov er norsk lov gjeldende. Eventuelle tvister som måtte utspringe av nærværende Avtale og som ikke kan løses ved forhandlinger, skal med endelig og bindende virkning avgjøres ved voldgift i Oslo i henhold til de til enhver tid gjeldende lovregler om voldgift.